Raadio ajaloost
Aleksandr Popov
Guglielmo Marconi
Nikola Tesla
Ringhäälinguvastuvõtjate tüübid
 
 
 
 

Raadio ajaloost

Prindi
 

RAADIO.

   Möödunud sajandi lõpu  (19.sajand*)  suurimate leiutiste seas kuulub kahtlemata           r a a d i o oma tähtsuselt ning ulatuselt esirinda. Raadio arengu jälgimine ta algusest peale on huvitav ja õpetlik meile eriti seepoolest, et kõik see asi tekkis, arenes ning areneb edasi praeguse inimpõlve nii-ütelda silmade all viimaste aastakümnete jooksul. Kiiresti arenedes on raadio tõusnud hiilgavale seisukohale, evides praegusaja teaduses, kultuuris, tehnikas ja tööstuses-kaubanduses väljapaistvat seisukohta.
Sõna „raadio" on tuletatud ladinakeelsest sõnast „radiare" - kiiri heitma, sädelema. Selle sõna all meie päevil mõistetakse iga liiki mõtete, helide või valgusnähtuste ülekannet elektromagnetiliste (Hertzi) lainete abil eetri kaudu. Olenevalt mainitud ülekande liikidest kuuluvad ühise nimetuse r a a d i o alla raadiotelegraaf, raadiotelefon ja ringhääIing.
 

* Kõik raadio ajalugu käsitlevad kirjutised on võetud raamatust "Sidetehnika ajalooline areng", autor A. Merilaid, teine täiendatud trükk, 1938.

                                           

 
 
        www kujundamine